Résztvevők

Polgári öntudat, városfejlesztés és önkormányzati modellek Magyarországon és Európában. A közepes és kisebb városok példája

1. Dr. habil Alföldi György, Balázs Bálint: Zsugorodó (shrinking) városaink jövője,
Salgótarján; BME Urbanisztika Tanszék
2. Hörcher Ferenc: A múlt fetisizálása vagy szolid konzervativizmus? Prince Charles
angol városépítési kísérlete és erdélyi jelenléte; MTA BTK Filozófiai Intézet, PPKE BTK
3. Jász Borbála: Hogyan használjuk ma egy letűnt társadalmi réteg tereit?, BME
Filozófia és Tudománytörténet Tsz., BME Szociológia és Kommunikáció Tsz.
4. Katona Csaba: A múlt csapdájában. A történelmi múlt mint a város identitásának
hordozója és alakítója; MTA BTK Történettudományi Intézet
5. Kovács Gábor: Országépítés városokkal - regionalitás, demokrácia, közigazgatás Bibó
István koncepciójában; MTA BTK Filozófiai Intézet
6. Körmendy Imre: Kisvárosok egyik lehetősége a globalizálódó világban; Nyugalmazott
tudományos munkatárs - Szent István Egyetem Településépítészeti Tanszék, a
Magyar Urbanisztikai Társaság elnöke
7. Laczkó-Albert Elemér: Társadalmi innováció vidéki térben - Gyergyóremete
miesnapjai, polgármester Gyergyóremete, PhD hallgató, Debreceni Egyetem
8. Marthi Zsuzsa: A zsámbéki polgári öntudat ébredése és a közösségi tervezés lehetőségei.
9. Mester Béla: A város és vidéke a nemzeti kultúrában. Urbanisztikai reflexiók a 19.
századi magyar kulturális nemzetépítés gondolatkörében; MTA BTK Filozófiai Intézet
10. Salamin Géza: Változó szerepek és minták a városi és területi tervezésben,
fejlesztésben - Európai dinamikák; Intézetvezető helyettes, mesteroktató - Budapesti
Corvinus Egyetem, Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet,
a Magyar Urbanisztikai Társaság delegáltja az Európai Tervezők Tanácsába
11. Szabó Julianna PhD: A polgári identitás építészeti lenyomata a Duna menti
kisvárosokban a két világháború között; BME Urbanisztika Tanszék
12. Szaló Péter: A fejlesztéspolitika átkai és áldásai, a Magyar Urbanisztikai Társaság
elnökségi tagja
13. Weninger Sándor: Közgazdasági és közszervezési aspektusok a településmarketing
magyarországi vonatkozásainak tükrében; Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola (NKE-KDI)
14. Wesselényi-Garay Andor: Paradigmák között. A krizeológiától a hipszter-
urbanisztikáig, Budapesti Metropolitan Egyetem, Design Intézet
15. Wettstein Domonkos: Léptékváltások: Civil kezdeményezések és regionális modellek
a Balaton-part rekreációs célú építészetében; BME Urbanisztika Tanszék

Szervezők: MTA BTK Filozófiai Intézet, BME Urbanisztika Tanszék, Magyar Urbanisztikai Társaság, Balatonfüred Önkormányzata, valamint a Tempevölgy szerkesztősége
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el