Call for Papers

Polgári öntudat, városfejlesztés és önkormányzati modellek Magyarországon és Európában. A közepes és kisebb városok példája

A konferencia arra az egyszerű kérdésre keresi a választ, hogy milyen lehetőségei
vannak a 21. századi gazdasági-társadalmi kontextusban a közepes vagy annál
kisebb városoknak a fejlődésre. Célunk az, hogy a városok működtetésében
tapasztalatot szerző vezetők (városi vezetők, városi építészek, stb.) az urbanisták
és a várossal tudományos szinten foglalkozók (várostörténészek és egyéb
bölcsészek, szociológusok és politikatudósok, közgazdászok és jogászok) számára
jöjjön létre egy olyan találkozási lehetőség, ahol alkalom nyílik a konkrét
tapasztalatok és kutatási eredmények fényében általánosabb érvényű kérdések
megfogalmazására, és a lehetséges válaszok megvitatására, szakmai
meggyőződések, politikai nézetek és világfelfogások ütköztetésére.


Megvitatásra javasolt kérdések:


- Milyen kihívást jelent a globalizáció a közepes és kisebb városok számára?
- Milyen lehetőségeket teremt az Európai Unió szigorú norma- és bőkezű
támogatási rendszere e városok számára?
- Hogyan viszonyul a közepes és kisebb város a régiójához?
- Hogyan kapcsolódhatnak egymáshoz a városok?
- Miként tudják megtartani polgáraikat e városok - mi a polgári öntudat és
identitástudat helyes működésének feltételrendszere?
- Milyen városfejlesztési modellek léteznek e városnagyság számára?
- Milyen szerepet játszik az emlékezetpolitika és az identitáspolitika a városi
kormányzásban?
- Milyen szerepet játszik a kultúra és intézményrendszere a városi
kormányzásban?
- Létezik-e még a városi elit fogalma, s ha igen, mit jelent?
- Milyen szerepet játszik a kulturális örökség, a turisztika és az
idegenforgalom e városok esetében?
- Hogyan biztosítható e városok demográfiai problémáinak kezelése?
- Létezik-e helyi társadalmi háló?
- Létezik e polgári társadalom, s ha igen, milyen az intézményrendszere e
városokban?

A konferenciára való jelentkezés feltételei:

1. Gyakorlati, elméleti vagy történeti tudás az adott témakörről (elsősorban
urbanisták, várostervezők, városi vezetők, építészek és
építészetteoretikusok, bölcsészek és társadalomtudósok)
2. Egy tervezett előadáscím és egy 10-20 sor közötti előadásterv (abstract)
beküldése, január 15-ig.
3. A résztvevőket a szervezők, ha szükséges, szakemberek bevonásával
fogják kiválasztani.
4. A jelentkezés elektronikus levélben történhet, a következő email címen:
Hörcher Ferenc, horcher@btk.ppke.hu. Kérjük, a jelentkező nevét,
munkahelyét és elérhetőségét a címtől és előadástervtől elkülönített
mellékletben küldjék el.

A konferencia nyilvános, elsődleges célja az interdiszciplináris szakmai
találkozások létrejötte.

Időpont: 2018. április 6-7. (péntek-szombat)

Szállást és étkezést az előadóknak tudunk biztosítani, előreláthatólag maximum
15 főig, a meghívott előadókkal együtt. A konferencia helyszíne a Balatonfüredi
Helytörténeti Gyűjtemény előadóterme, a szállás és étkezés a gyűjteménnyel
átellenben lévő Hotel Blaha Lujza.


Szervezők: MTA BTK Filozófiai Intézet, BME Urbanisztika Tanszék, Magyar Urbanisztikai Társaság, Balatonfüred Önkormányzata, valamint a Tempevölgy szerkesztősége
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el